Uima-altaan hoito-ohjeet

Näitä ohjeita tulee käyttää ohjeena. Altaan huolto riippuu altaan käytöstä, sen sijainnista ja käyttötavoista.

UIMA-Altaan HOITO-OHJEET

 • Allasveden suodatusjärjestelmän tulee olla toimiva ja sopiva altaan kokoon ja käyttöön.
 • Allasvesi tulee pitää puhtaana. Useita klooriyhdisteitä voidaan käyttää uima-allasveden desinfiointiin.
 • Säilytä altaan veden laatu tasapainossa. Uima-altaan veden pH-tason seuranta on erittäin tärkeää. pH-arvon tulee olla välillä 7,0 – 7,4.
 • Puhdista allas säännöllisesti. Voit puhdistaa altaan pölynimurilla ja reunapuhdistimella, mutta et vaihda vettä.
 • Hän pesee hiekkasuodattimen tarvittaessa kerran kuukaudessa.
 • Kolmen vuoden välein kotisi uima-altaan hiekka vaihdetaan.
 • Allas puhdistetaan ja tyhjennetään.

Altaan HUOLTOAIKATAULUJA

Päivittäin

Allasveden testaus ja tarvittaessa kemiallinen lisäys
Vapaa kloori
kokonaisklooria
sitoutunut kloori (=kokonaiskloori – vapaa kloori)
pH
Varusteiden ja altaan kunnon silmämääräinen tarkastus
Liuossäiliöiden täyttö tarvittaessa

Kerran viikossa

 • Allassuodattimen massan vastavirtahuuhtelu
 • Tarvittaessa altaan imuroiminen useammin tai harvemmin
 • Altaan vesilinjan pesu (ns. reunojen puhdistus)
 • Pintaventtiilien seulakorien puhdistus
 • Suodatinpumpun seulakorin puhdistus

Kerran kuukaudessa

 • Antureiden tarkistus, puhdistus ja tarvittaessa kalibrointi
 • Jos sitoutuneen kloorin taso ylittää 0,4 mg/l, tarvitaan sokkikloorausta
 • suodatinsäiliön tuuletus

Kerran vuodessa

 • kloorianturin elektrolyytin vaihto
 • Vaihto pH-anturi
 • Veden vaihto

ALLASVEDEN LAATUVAATIMUKSET

 • pH-arvot 6,8 – 7,4
 • Vapaa kloori, 0,5-1,0 mg/l
 • Sitoutunut kloori max. 0,4 mg/l
 • Bromipitoisuus 2,0 – 4,0 mg/l
 • Aktiivinen happi 3,0 – 8,0 mg/l
 • Suurin PHMB-arvo 50 mg/l
 • Syanuurihappo 25 – 50 mg/l
 • Kokonaisemäksisyys 80-120 mg/l
 • Kovuus 100-200 mg/l

Numeerinen asteikko, joka vaihtelee välillä 0-14, on pH-arvo. Jos pH-arvo on 7, veden pH on neutraali. Sillä ei ole happamia eikä emäksisiä ominaisuuksia. Alle 7 pH-arvo on hapan. Yli 7 pH-arvo on kuitenkin emäksinen. Emäksinen. Liian hapan vesi voi aiheuttaa silmien palamista ja syövyttää metalliosia. Se voi myös muuttaa veden vihreäksi, jos se sisältää kuparia tai kupariseoksia. Liian emäksinen vesi voi aiheuttaa sameaa, maitomaista vettä tai kalkkikertymiä. Tämä voi heikentää kloorin tehoa ja tehdä uimisesta epämiellyttävää.
Kloorivarannon tulee olla vedessä koko ajan, esim. bakteerien kasvun estämiseksi. Vapaassa kloorissa ei ole kloorin hajua.
Sitoutunut kloori, joka tunnetaan myös nimellä kloramiineja, voi tarkoittaa, että vesi on saastunutta ja sitä tulee välttää.
Sitoutunut klorofylli syntyy, kun vapaa kloori reagoi hikeen, virtsaan ja muihin ihon aineisiin. Vedessä on tyypillinen uimahallin haju sitoutuneen kloorin takia.
Bromi, halogeenielementti, on luonut desinfiointiaineen koti- ja uimaveteen. Se toimii samalla tavalla kuin kloori hapettumalla tai hajoamalla. Bromi voi syövyttää esimerkiksi teräsosia. Teräsosat ja laattasaumat voivat ruostua, jos bromia on liikaa. Liian alhaiset bromipitoisuudet voivat saada veden sameaksi ja johtaa levien kasvuun.
Allas voi olla syanuurihapon saastuttama, kun “stabiloitua klooria” käytetään kloorina päivittäin. Stabiloitu kloori tuottaa 2 kg syanuurihappoa, 50 mg/l 20 m3:ssa vettä. “Kloorilukko”, kemiallinen reaktio, jossa kloori sitoutuu kemiallisesti veteen, voi johtua yliannostuksesta. Vaikka klooripitoisuus on korkea, oireita ovat vihertävä vesi. Jos syanuurihappotaso on liian korkea (esim. Syanuurihapon pitoisuus on merkittävämpi kuin 80-100mg/l. Kalsiumhypokloriitti.
Kokonaisemäksisyys mitataan alkalisuusmittarilla, joka antaa numeerisen arvon, joka osoittaa vedessä olevan vetykarbonaatin määrän. Vetykarbonaatit ovat pH-puskureita ja “pH-jarruja” vedelle. Niitä on oltava läsnä tietty määrä. Alhainen emäksisyys voi aiheuttaa voimakkaita pH-vaihteluita (ylös tai alas), vaikka pH Miinus- ja pH Plus -arvoja ei lisätä. pH-arvo ei voi muuttua, jos sen alkalisuus on korkea.
Veden kovuus Arvot välillä 200 – 300 mg/l tarkoittavat kovaa vettä. Tämä voi aiheuttaa sameutta ja hämmennystä ja muodostaa kalkkikerrostumia altaan pohjalle ja sivuille. Pehmeä vesi voi syövyttää metalliosia (lämmönvaihtimet, pumput, putket, laatat, tiivistemateriaalit) ja sen arvot voivat olla 0-50 mg/l.

Leave a Reply

Your email address will not be published.